Terapije v centru Meridian-Fit so usmerjene v ponovno vzpostavitev, vzdrževanje in izboljšanje človekovih gibalnih sposobnosti in omogočanje bolj kakovostnega življenja. Vrsto in trajanje terapije določimo v fazi diagnostike skupaj s strokovnjaki fizioterapije in kineziologije. Glavni cilj, ki ga pri izvajanju terapij zasledujemo pa je holistično zdravljenje, ki pacientom omogoča popolno vrnitev v aktivno življenje.

Na Kakšen Način Izvajamo Terapije v Centru Meridian-Fit? 

V centru Meridian-fit naše paciente obravnavamo individualno in celostno. Vsak posameznik se lahko na iste poškodbe in boleča stanja odziva drugače, zato jih obravnavamo individualno in terapije prilagajamo njihovim potrebam. Holistično zdravljenje lahko izvajamo samo  zaradi visoko izobraženega in usposobljenega kadra, ki ima več lej izkušenj. Ob tem je pomembno izpostaviti, da vzrok za poškodbe in bolečine ne nastaja vedno na mestu poškodbe. V večini primerov problematika izvira iz drugih delov, kaže pa se na bolečem ali poškodovanem mestu. Tega ne moremo identificirati, če pacienta ne pregledamo sistematično in v celoti  in pri tem ne upoštevamo dejavnikov kot so:

·        Potek nastanka poškodbe/bolečine

·        Časovno trajanje bolečine/poškodbe

·        Morebitne pridružene bolezni ali težave

·        Pacientove vsakodnevne navade in funkcioniranje

·        Pacientova medicinska zgodovina

·        Pacientovo psihofizično stanje

Pri izvajanju terapij skrbimo, da je odnos med fizioterapevtom in pacientom zaupen in pristen, kar zagotavlja večjo uspešnost zdravljenja. Prizadevamo si, da se pacienti  pri nas vedno počutijo sprejete in dobrodošle.

Kako Določimo Vrsto in Obseg Terapije? 

Vrsto in obseg terapija določi fizioterapevt po posvetu z strokovnjakoma diagnostike in kineziologije, pri tem pa upošteva tudi odzive pacienta. Proces določanja in izbire ustrezne terapije poteka v več fazah.

1.       Faza: PREGLED IN OCENA

V okviru prve faze pacienta najprej v celoti pregledamo. V sklopu tega naredimo analizo njegove telesne drže s pomočjo orientacijskih anatomskih točk. V nekaterih primerih lahko že na podlagi pregleda ugotovimo morebitne vzroke problema. S palpacijo in inspekcijo potem pregledamo poškodovano/ boleče območje telesa. Nato si pomagamo s specifičnimi kliničnimi testi in meritvami. Ti so bistvenega pomena za nadaljnje zdravljenje, saj nam dajo točne podatke o telesnih funkcionalnih in strukturnih okvarah in/ali omejitvah giba. V kolikor ima pacient sabo dokumente medicinskih preiskav in izvidov (RTG, MRI slike, diagnozo zdravnika) jih pri pregledu upoštevamo.

2.       Faza: DOLOČITEV CILJEV TERAPIJE

V drugi fazi fizioterapevt in pacient skupaj določita glavne cilje terapije. Fizioterapevt mora pri tem upoštevati želje in psihofizične sposobnosti pacienta, pacient pa se mora zavedati svojih morebitnih funkcionalnih omejitev in zdravstvenega stanja ter skladno s tem omejiti pričakovanja terapije. Med glavne cilje pogosto uvrščamo zmanjšanje bolečine (govorimo o nekem kratkoročnem cilju), odpravo vzrokov pojavljanja bolečine in preprečevanje ponovitve stanja (dolgoročni cilj). Na podlagi skupnih ciljev fizioterapevt izbere VRSTO najprimernejše terapije in določi ČAS trajanja terapije – zdravljenja.

3.       Faza: IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN PRILAGAJANJE TERAPIJE

Faza izvajanja same terapije se začne, ko se pridobi pacientovo strinjanj z izbranim načinom zdravljenja in samo vrsto terapije. Ker je vsak posameznik svojevrsten se lahko na isto terapijo odziva drugače. Fizioterapevt mora biti zato med izvajanjem terapije ves čas pozoren na odzive pacienta. Če ti odzivi niso v skladu s pričakovanimi cilji mora terapijo spremeniti ali prilagoditi (zmanjšati ali povečati intenzivnost terapije). Prav tako je zelo pomembno kako se pacient med zdravljenjem počuti, saj mu terapija nikakor ne sme predstavljati odpora in nezadovoljstva.

Katere Terapije Izvajamo v Centru Meridian-Fit?

Jaka Kolenc
Sledi mi na